สั่งซื้อเลย

น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ เป็นน้ำดื่มสะอาด ทุกหยดผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานเดียวกันกับเนสท์เล่ ฝรั่งเศส ซึ่งผลิตโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตามมาตรฐานอาหารสากล (CODEX) เพื่อให้ได้น้ำดื่มที่ใส สะอาด ปลอดภัย และคงคุณภาพของน้ำไว้

ผลิตภัณฑ์

น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ทุกหยดผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานเดียวกันกับเนสท์เล่ ฝรั่งเศส ซึ่งผลิตโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตามมาตรฐานอาหารสากล (CODEX) เพื่อให้ได้น้ำดื่มที่ใส สะอาด ปลอดภัย และคงคุณภาพของน้ำไว้

เนสท์เล่ ยังเอาใจใส่ในการคัดสรรแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้ได้น้ำคุณภาพและพิถีพิถันในขั้นตอนการผลิตโดยยังมีสายการผลิตต่อเนื่องและเสร็จสิ้นในกระบวนการเดียว ตั้งแต่แหล่งน้ำไปจนกระทั่งการผลิตขวดและบรรจุขวดโดยระบบอัตโนมัติในระบบปิด (ซึ่งสินค้าจะไม่สัมผัสมือคน) ทำให้เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดแบรนด์ระดับโลกที่สะอาดและปลอดภัย เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว

  • - เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ขนาด 330 มิลลิลิตร
  • - เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ขนาด 600 มิลลิลิตร
  • - เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ขนาด 1500 มิลลิลิตร
  • - เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ขนาด 6 ลิตร
  • - เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ขนาด 18.9 ลิตร